Om man nu som vi, har bestämt sig för att ha en fest. Samtidigt kanske man misstänker att tiden kommer att gå ovanligt fort under kvällen och natten. Då  finns det anledning att fundera på om man inte skall ha en toastmaster.

Eftersom vi har samlat våra familjer samt alla våra bästa vänner,  tror vi att det finns en chans att den här kvällen kan komma att gå väldigt fort. Därför har vi  valt att inte ha en, utan två toastmasters. För att vara säkra på att klämma in så mycket fest som möjligt per tidsenhet har vi helt enkelt valt att toppa laguppställningen när det gäller toastmasters.

Anna Ljugné

Kusin, uppväxt i Småland utbildad kemist vid Chalmers numera boende i Helsingborg tillsammans med sin man  Hans. Har svart bälte i fest och skulle utan att blinka kunna skriva förordet till Svenska Gastronomiska Akademins manual "Festen- När, Var och Hur". Har förmodligen  frasen "Strukturerad på ett entusiatiskt vis" i sin CV.

Anders Lindman

Kusin och Annas lillebror, en av de många bankirer som kommer till Örebro från Skåne den här kvällen. Också uppväxt i Småland och har därmed en naturlig fallenhet som skald, visdiktare och livsfarlig korthaj. Bor numera med sin fru Hanna i Malmö. Om Anders vore en förstärkare skulle han helt klart gå till 11 istället för mer normala 10 och han skulle dessutom helt sakna någon av eller på knapp.

Vänd er därför med förtroende till dem med tal ,upptåg och andra frågor på följande mail:  brollop2010@live.se

Anna    070-5578543
Anders 070-7391248

In English

If you have decided to throw a party, like we have. And if you at the same time suspect that time will move unusually fast during the evening and the night. Then one option to consider is to appoint a toastmaster.

We suspect that since we have managed to gather our families and all of our best friends, that time will move exceptionally fast. Too fast. And that is why we have chosen to have not one, but two toastmasters. And to ensure squeezing in as much celebration as possible per time unit we simply brought in a top lineup to ensure that the job will be done in the best possible way !

Anna Ljugné
Cousin, grew up in Småland, country of Kosta Boda and Orrefors and numerous authors, trained as an Engineer in chemistry at Chalmers University of Technology currently living in Helsingborg in the south of Sweden with her husband Hans. Has a black belt in celebrations and would not hesitate if asked to write the foreword to the Swedish Gastronomic Academy's manual "The party-When, Where and How". Probably has the phrase "Structured in a enthusiastic way" included in  her CV.

Anders Lindman
Anna's younger brother and therefore also a cousin, one of many bankers who come to Örebro from the south of  Sweden this evening. Also grown up in Småland and therefore has a natural talent as a poet as well as being a lethal game player. Anders lives with his wife Hanna in Sweden’s third largest city, Malmö. If  Anders would have been born as an amplifier, he would most likely have a maximum of 11 instead of the more usual 10.  He would also be  missing the on- and off button.

You can therefore  turn to Anna and Anders with confidence if you are planning to make a speech, sing a song , make a prank(s) or have any other issues or concerns. You reach them at the following email:

brollop2010@live.se

or by phone
Anna    004670-5578543
Anders 004670-7391248

Freja+Lars=Sant
Tider/Time Schedule
Var/How to get there
Toastmasters
Kontakt/Contact us