Updated Toastmaster section 2010-06-13

Hägersten, Klippan, Phoenix, Karlstad, Södertälje, Örebro, Ville de Luxembourg. Det finns flera platser som någon gång har varit eller är hemma, och det finns ännu fler platser som vi upptäckt tillsammans.

Men när vi vill fira att vi har hittat varandra kan man inte bortse ifrån att Örebro spelat en avgörande roll för våra första år tilsammans.

Det är därför vi har valt att gifta oss i St: Nicolai Kyrka den 31 juli under eftermiddagen för att sedan fira hela kvällen och merparten av natten med familj och vänner på Örebro Slott. 

In English

Hägersten, Klippan, Phoenix, Karlstad, Södertälje, Örebro, Ville de Luxembourg. There are a lot of places that we used to or still call home, and there are even more places that we have discovered togehter.

But when it comes to celebrating the fact the we have found each other, there is no way of denying that Örebro has played a major role in our first years together.

That is why we have decided to get married in St: Nicolai Church on the afternoon of the 31st of July and then to celebrate the whole evening and the better part of the night together with family and friends at Örebro Castle.

Freja+Lars=Sant
Tider/Time Schedule
Var/How to get there
Toastmasters
Kontakt/Contact us